Fotografie

De leden van de fotogroep werken veelal individueel. Soms samen bij een portretsessie in een van de lokalen van het Kunstcollectief.
Op de maandelijkse avonden (eerste woensdag van elke maand vanaf 20.00 uur) worden elkaars foto’s digitaal op een groot beeldscherm bekeken en besproken. Ook vindt dan fotobewerking en verbetering plaats.
De fotogroep verleent ook hand en spandiensten aan andere verenigingen zoals de Historische Kring Losser en De Rommelpot.