Schilderen

In het atelier zijn ezels aanwezig om te kunnen schilderen. Schildersmateriaal kun je meenemen of in het atelier houden op een gereserveerde plek in de stelling. Ongeveer eens per jaar wordt er een modelschilderworkshop georganiseerd.

Informatie voor deelname workshop bij Coen van Breugel.

Tel.:053-5381019.