Het bestuur

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat van het LKC:

Secretaris

Hans Keeris
Tiekenveenweg 7
7586 SB Overdinkel

Tel: 053-5383508
Email: