Het bestuur

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat van het LKC:

Secretaris

Hans Keeris
Tiekenveenweg 7
7586 SB Overdinkel

Tel: 06 16843899
Email: